راهنمای وب سرویس مدیریت مشتریان

در موارد زیادی مشاهده شده که با اضافه شدن امکان ارسال و دریافت پیامک به محصولات نرم افزاری میتوان برای مشتریان ارزش آفرینی کرد و براساس آن درآمد را افزایش داد . از این رو نیاز به سیستمی که بتواند امکانات زیر را ارائه دهد حس می شود.

 • نگهدرای اطالاعات مربوط به مشتریان
 • امکان ارسال و دریافت پیامک را در کنسول وب یا محیط نرم افزار ارائه دهد
 • قابلیت مدیریت اطلاعات آنها از بستر وب سرویس فراهم باشد
 • گزارشات دقیق در مورد میزان ارسال و درصد خطا
 • نمایس شارژ حساب

کاربرد مدیریت مشتریان

 1. ایجاد سیستم آنلاینی که مشتری شما علاوه بر استفاده از ابزار تهیه شده توسط شما نیاز دارد برخی از امور خود را از طریق پیامک مدیریت کند مانند دسته بندی مخاطبین و ارسال و دریافت پیامک , مدیریت میزان شارژ و...
 2. وجود امکان ارسال پیامک در نرم افزاری های رومیزی که در آن مشتری با شما دائما در ارتباط نخواهد بود به این معنی که محصول کپسوله شده شما در بازار در حال فروش است و شما اطلاع دقیقی ندارید که توسط چه افرادی در حال استفاده است.

توجه : این نسخه از مستندات صرفا برای مشتریان کاوه نگار قابل استفاده است که از تراکنش بالائی برخوردارند. و در حال حاضر فقط از طریق REST قابل استفاده است.

نحوی بکارگیری

این بخش از واسط های وب سرویس پیام کوتاه کاوه نگار در حال حاضر توسط مدل REST قابل دسترسی است و خروجی آن به دو روش XML و JSON خواهد بود

در این بخش ما با دو واژه شناسه والد و شناسه فرزند روبرو خواهیم شد.

 • شناسه والد همان API-Key صاحب اصلی حساب که شما (توسعه دهندگان) باشید است (Master API Key)
 • شناسه فرزند همان API-Key مشتریان است که توسط شناسه والد ایجاد و مدیریت می‌شود(Slave API Key)

آدرس پایه این بخش با مسیر زیر در دسترس است

http://api.kavenegar.com/v1/{MasterAPI-KEY}/client/methodname.output

آدرس دسترسی به متدها

http://api.kavenegar.com/v1/{MasterAPI-KEY}/client/add.output
http://api.kavenegar.com/v1/{MasterAPI-KEY}/client/update.output
http://api.kavenegar.com/v1/{MasterAPI-KEY}/client/fetch.output
http://api.kavenegar.com/v1/{MasterAPI-KEY}/client/fetchbylocalid.output
http://api.kavenegar.com/v1/{MasterAPI-KEY}/client/chargecredit.output
http://api.kavenegar.com/v1/{MasterAPI-KEY}/client/setstatus.output
http://api.kavenegar.com/v1/{MasterAPI-KEY}/client/renewkey.output
http://api.kavenegar.com/v1/{MasterAPI-KEY}/client/list.output

منظور از output نوع خروجی به دو فرمت XML و JSON است که فراخوانی متد ها توسط توسعه کنندگان مشخص می‌شود.

مثال

http://api.kavenegar.com/v1/{MasterAPI-KEY}/client/renewkey.json

منظور از Master-API-KEY همان شناسه اصلی حساب شما است که در بخش حساب کاربری دریافت کرده اید.

Add مشتری جدید

امکان ساخت حساب کاربری برای مشتریان که توسط آن می‌توانید میزان شارژ و شناسه داخلی و نام کاربری و.. مشتری را مشخص کنید.
در واقع برای ساخت هر شناسه جدید (API-Key) می‌توانید از این تابع استفاده نمائید.

ساختار URL

 http://api.kavenegar.com/v1/{API_KEY}/client/add.json

پارامتر های ورودی

نام نوع توضیحات وضعیت
localid String شناسه داخلی پایگاه شما که می خواهید برای آن API-Key تولید کنید این خصوصیت بعدا به شما در واکشی اطلاعات کمک خواهد کرد اختیاری
Credit Long میزان اعتبار اولیه که باید از اعتبار حساب شما کمتر باشد (ریال) اختیاری
Username String نام کاربری مشتری که باید یکتا باشد . از آن می‌توانید برای ورود به سیستم استفاده کرد. (راهنمائی در بخش ملاحضات) اجباری
password String رمز عبور مشتری که درصورتی که نیاز به ورود داشته باشد از آن استفاده خواهد کرد اجباری
Fullname String نام مشتری که از طریق آن می‌توانید آن را در بین مشتریان خود شناسائی نمائید. اجباری
Planid Int شناسه تعرفه تعریف شده در بخش مدیریت مشتریان که مایل هستید به این مشتری اختصاص یابد (در صورتی که تعرفه پیش فرض تنظیم نشده باشد این پارامتر اجباری است) اختیاری
Mobile String شماره موبایل مشتری که حتما باید صحت داشته باشد زیرا پیامک های شما در بخش اخبار و یا اطلاع رسانی در صورت تمایل شما ارسال خواهد شد. اختیاری
Status String وضعیت مشتری که سه حالت دارد :
 • 0 = غیر فعال
 • 1 = فعال با امکان ورود به سیستم
 • 2 = فعال بدون امکان ورود به سیستم
اجباری
Mininumallowedcredit Int حداقل میزانی که این مشتری میتواند حساب خود را شارژ کند به ریال اجباری
Lines String خطوطی که مایل هستید به مشتری اختصاص داده شود که می‌توانید آنها را با کاراکتر "," ویرگول از هم جدا کنید. اختیاری
expiredate UnixTime اگر متد expiredate مقدار دهی نشود تاریخ انقضا برای زیر مشتری شما قرار نمی گیرد وخروجی آن برابر 9999/12/31 قرار خواهد گرفت. اختیاری

پارامتر های خروجی

نام توضیحات
Username نام کاربری انتخاب شده برای این مشتری
Localid شناسه داخلی این مشتری که در پایگاه داده شما ذخیر شده است
RemainCredit اعتبار تخصیص داده شده که معال پارامتر ورودی می‌باشد
Apikey شناسه جدید (شناسه فرزند) ایجاد شده که توسط آن می‌توانید اقدام به مدیریت مشتری نمائید
Status وضعیت مشتری که معادل پارامتر ورودی می‌باشد
SMSFarsicost قیمت هر پیامک فارسی که معادل پارامتر ورودی می‌باشد
SMSEnglishcost قیمت هر پیامک انگلیسی که معادل 2.3 تعرفه فارسی می‌باشد
PricingName نام تعرفه انتخاب شده
ExpireDate تاریخ انقضاء سرویس این مشتری که به صورت خودکار تمدید می‌شود
LastLoginDate تاریخ آخرین ورود این مشتری به فرمت UnixDate
AssignedLines خطوط اختصاص داده شده که با کاراکتر ویرگول , از هم جدا میشوند
PwdHashed رمز عبور Hash شده با ساختار MD5 که می‌توانید برای لاگین از استفاده کنید
Mobile شماره موبایل این مشتری
Mininumallowedcredit حداقل میزانی که این مشتری میتواند حساب خود را شارژ کند

توجه نمائید که کلیه متد های مربوط به مدیریت مشتریان خروجی همانند این شی خواهند داشت

یادداشت

 • در صورتی که expiredate مقدار داشته باشد سرویس مشتری در تاریخ مورد نظر غیر فعال خواهد شد و به معنای این است که اجرای متدهای وب سرویس را نخواهند داشت.

درخواست

http://api.kavenegar.com/v1/24631363144694172773952773FGH324234DSF123123SSDFSDFG/client/add.json?Username=Customer&password=159753&Fullname=reza Mohamadi&Planid=1484&Mobile=09125258596&&Status=1

پاسخ

{
  "return": 
  {
    "status": 200,
    "message": "تایید شد"
  },
  "entries":
   {
    "remaincredit": 0,
    "expiredate": 0,
    "apikey": "JKDSDS462B5348686D5172577DSFSDF34",
    "fullname": "Reza Mohammadi",
    "username": "Customer",
    "pricingname": "Price",
    "smsfarsicost": "150",
    "smsenglishcost": "360",
    "calllocalcost": "37",
    "lastlogindate": 1559137140,
    "mininumallowedcredit": 100000,
    "status": "Approved",
    "pwdhashed": "8ASDPO234UIY324SFSDGDFH54645634",
    "mobile": "09125258596",
    "localid": ""
  }
}

Updateویرایش اطلاعات مشتری

برای ویرایش اطلاعات مشتریان می‌توانید از این تابع استفاده نمائید.
نکته : در ویرایش کافیست فقط مقادیری که می‌خواهید ویرایش شوند را ارسال نمائید و در صورتی که پارامتری نباید ویرایش شود کافیست آن را در فراخوانی متد ارسال نکنید.
قابل توجه است که مقدار LocalId و API-Key در این متد قابل ویرایش نیست.
هدف از ارسال API-Key فرزند به منظور شناسائی مشتری مورد نظر است . در واقع همان شناسه ای است که در هنگام ساخت مشتری به عنوان شناسه فرزند دریافت کرده اید.
کلیه پارامتر های این متد انتخابی است و در صورتی که مقدار دهی شوند ویرایش خواهند شد.

ساختار URL

http://api.kavenegar.com/v1/{API_KEY}/client/update.json

پارامتر های ورودی

نام نوع توضیحات وضعیت
localid String شناسه داخلی پایگاه شما که می خواهید برای آن API-Key تولید کنید این خصوصیت بعدا به شما در واکشی اطلاعات کمک خواهد کرد اختیاری
Username String نام کاربری مشتری که باید یکتا باشد. از آن می‌توانید برای ورود به سیستم استفاده کرد. اختیاری
Password String رمز عبور جدید مشتری برای ورود به سیستم. اختیاری
Apikey String API-Key مشتری که مایل به ویرایش اطلاعات آن هستید. اجباری
Fullname String نام مشتری که از طریق آن می‌توانید آن را در بین مشتریان خود شناسائی نمائید. اختیاری
Mobile Int شماره موبایل مشتری که حتما باید صحت داشته باشد زیرا پیامک های شما در بخش اخبار و یا اطلاع رسانی در صورت تمایل شما ارسال خواهد شد اختیاری
Status Byte وضعیت مشتری که سه حالت دارد :
 • 0 = غیر فعال
 • 1 = فعال با امکان ورود به سیستم
 • 2 = فعال بدون امکان ورود به سیستم
اختیاری
expiredate UnixTime اگر متد expiredate مقدار دهی نشود تاریخ انقضا برای زیر مشتری شما قرار نمی گیرد وخروجی آن برابر 9999/12/31 قرار خواهد گرفت. اختیاری

پارامتر های خروجی

نام توضیحات
Username نام کاربری انتخاب شده برای این مشتری
Localid شناسه داخلی این مشتری که در پایگاه داده شما ذخیر شده است
RemainCredit اعتبار تخصیص داده شده که معال پارامتر ورودی می‌باشد
Apikey شناسه جدید (شناسه فرزند) ایجاد شده که توسط آن می‌توانید اقدام به مدیریت مشتری نمائید
Status وضعیت مشتری که معادل پارامتر ورودی می‌باشد
SMSFarsicost قیمت هر پیامک فارسی که معادل پارامتر ورودی می‌باشد
SMSEnglishcost قیمت هر پیامک انگلیسی که معادل 2.3 تعرفه فارسی می‌باشد
PricingName نام تعرفه انتخاب شده
ExpireDate تاریخ انقضاء سرویس این مشتری که به صورت خودکار تمدید می‌شود
LastLoginDate تاریخ آخرین ورود این مشتری به فرمت UnixDate
AssignedLines خطوط اختصاص داده شده که با کاراکتر ویرگول , از هم جدا میشوند
PwdHashed رمز عبور Hash شده با ساختار MD5 که می‌توانید برای لاگین از استفاده کنید
Mobile شماره موبایل این مشتری
Mininumallowedcredit حداقل میزانی که این مشتری میتواند حساب خود را شارژ کند

یادداشت

 • در صورتی که expiredate مقدار داشته باشد سرویس مشتری در تاریخ مورد نظر غیر فعال خواهد شد و به معنای این است که اجرای متدهای وب سرویس را نخواهند داشت.

درخواست

http://api.kavenegar.com/v1/24631363144694172773952773FGH324234DSF123123SSDFSDFG/client/update.json?Apikey=JKDSDS462B5348686D5172577DSFSDF34&Username=Customer1&Fullname=AliReza Mohammadi&Password=10203040&Mobile=09125258596

پاسخ

{
  "return": 
  {
    "status": 200,
    "message": "تایید شد"
  },
  "entries": 
  {
    "remaincredit": 0,
    "expiredate": 0,
    "apikey": "JKDSDS462B5348686D5172577DSFSDF34",
    "fullname": "AliReza Mohammadi",
    "username": "Customer",
    "pricingname": "Price",
    "smsfarsicost": "150",
    "smsenglishcost": "360",
    "calllocalcost": "37",
    "lastlogindate": 1559137140,
    "mininumallowedcredit": 100000,
    "status": "Approved",
    "pwdhashed": "8765ASFSDKJG645634",
    "mobile": "09125258596",
    "localid": ""
  }
}

واکشی و فراخوانی اطلاعات مشتریFetch

برای دریافت اطلاعات حساب مشتری می‌توانید از این تابع استفاده نمائید.

ساختار URL

http://api.kavenegar.com/v1/{API_KEY}/client/fetch.json

پارامتر های ورودی

نام نوع توضیحات وضعیت
Apikey String شناسه مشتری که مایل به واکشی اطلاعات آن هستید اجباری

پارامتر های خروجی

نام توضیحات
Username نام کاربری انتخاب شده برای این مشتری
Localid شناسه داخلی این مشتری که در پایگاه داده شما ذخیر شده است
RemainCredit اعتبار تخصیص داده شده که معال پارامتر ورودی می‌باشد
Apikey شناسه جدید (شناسه فرزند) ایجاد شده که توسط آن می‌توانید اقدام به مدیریت مشتری نمائید
Status وضعیت مشتری که معادل پارامتر ورودی می‌باشد
SMSFarsicost قیمت هر پیامک فارسی که معادل پارامتر ورودی می‌باشد
SMSEnglishcost قیمت هر پیامک انگلیسی که معادل 2.3 تعرفه فارسی می‌باشد
PricingName نام تعرفه انتخاب شده
ExpireDate تاریخ انقضاء سرویس این مشتری که به صورت خودکار تمدید می‌شود
LastLoginDate تاریخ آخرین ورود این مشتری به فرمت UnixDate
AssignedLines خطوط اختصاص داده شده که با کاراکتر ویرگول , از هم جدا میشوند
PwdHashed رمز عبور Hash شده با ساختار MD5 که می‌توانید برای لاگین از استفاده کنید
Mobile شماره موبایل این مشتری
Mininumallowedcredit حداقل میزانی که این مشتری میتواند حساب خود را شارژ کند

درخواست

http://api.kavenegar.com/v1/24631363144694172773952773FGH324234DSF123123SSDFSDFG/client/fetch.json?apikey=JKDSDS462B5348686D5172577DSFSDF34

بدنه پاسخ

 {
  "return":
   {
    "status": 200,
    "message": "تایید شد"
  },
  "entries": 
  {
    "remaincredit": 0,
    "expiredate": 0,
    "apikey": "JKDSDS462B5348686D5172577DSFSDF34",
    "fullname": "Reza Mohammadi",
    "username": "Customer",
    "pricingname": "Price",
    "smsfarsicost": "150",
    "smsenglishcost": "360",
    "calllocalcost": "37",
    "lastlogindate": 1559137140,
    "mininumallowedcredit": 100000,
    "status": "Approved",
    "pwdhashed": "8765ASFSD8758LKH645634",
    "mobile": "09125258596",
    "localid": ""
  }
}

ChargeCreditمدیریت شارژ مشتری

از طریق این متد می‌توانید اقدام به افزایش یا کاهش اعتبار ریالی مشتری نمائید.
در صورتی که مایل به افزایش باشید یک فاکتور بدهکار برای شما صادر می‌شود و یه فاکتور بستانکار برای مشتری مورد نظر و اعتبار از حساب شما کسر و به حساب مشتری اضافه می‌شود.
در صورتی که مایل به کاهش باشید این اتفاق بلعکس رخ خواهد داد.
قابل توجه است درصورتی که حساب شما به میزان کافی اعتبار ریالی نداشته باشد با خطای 418 به معنای اعتبار شما کافی نمی‌باشد روبرو می شوید.
بعد از افزایش اعتبار سود حاصل از آن طی فاکتوری در لیست تراکنش های مالی شما قابل دسترس خواهد بود که به اعتبار حساب شما اضافه می‌شود و همچنین فاکتوری برای زیر مشتری صادر خواهد شدکه در آن مبلغ و نحوه انتقال اعتبار قابل مشاهده خواهد بود.

ساختار URL

http://api.kavenegar.com/v1/{API_KEY}/client/chargecredit.json

پارامتر های ورودی

نام نوع توضیحات وضعیت
Apikey String شناسه API-Key مشتری که مایل به افزایش اعتبارش هستید. اجباری
Credit Long میزان اعتبار ریال اجباری
Desc String توضیح این تراکنش که توسط مشتری قابل مشاهده خواهد بود. اختیاری
vat Bool به منظور محاسبه ارزش افزوده در این تراکنش (0 یا 1) اختیاری

یادداشت

 • برای کاهش اعتبار حساب میزان اعتبار را منفی وارد نمائید
 • میزان اعتبار نباید کمتر از 1000 ریال برای افزایش و کمتر 1000- ریال برای کاهش باشد
 • شما می‌توانید بعد از اجرای این متد اقدام به فراخوانی متد info نمائید تا میزان اعتبار مشتری را در واسط کاربری آن بروز کنید
 • در صورتی که مایل به تغییر تعرفه مشتری بودید می‌توانید با این متد کل اعتبار مشتری را از او بگیرد و بعد از تغییر تعرفه دوباره مبلغ را برای آن با افزایش اعتبار انجام دهید

پارامتر های خروجی

نام توضیحات
Username نام کاربری انتخاب شده برای این مشتری
Localid شناسه داخلی این مشتری که در پایگاه داده شما ذخیر شده است
RemainCredit اعتبار تخصیص داده شده که معال پارامتر ورودی می‌باشد
Apikey شناسه جدید (شناسه فرزند) ایجاد شده که توسط آن می‌توانید اقدام به مدیریت مشتری نمائید
Status وضعیت مشتری که معادل پارامتر ورودی می‌باشد
SMSFarsicost قیمت هر پیامک فارسی که معادل پارامتر ورودی می‌باشد
SMSEnglishcost قیمت هر پیامک انگلیسی که معادل 2.3 تعرفه فارسی می‌باشد
PricingName نام تعرفه انتخاب شده
ExpireDate تاریخ انقضاء سرویس این مشتری که به صورت خودکار تمدید می‌شود
LastLoginDate تاریخ آخرین ورود این مشتری به فرمت UnixDate
AssignedLines خطوط اختصاص داده شده که با کاراکتر ویرگول , از هم جدا میشوند
PwdHashed رمز عبور Hash شده با ساختار MD5 که می‌توانید برای لاگین از استفاده کنید
Mobile شماره موبایل این مشتری
Mininumallowedcredit حداقل میزانی که این مشتری میتواند حساب خود را شارژ کند

درخواست

http://api.kavenegar.com/v1/24631363144694172773952773FGH324234DSF123123SSDFSDFG/client/chargecredit.json?apikey=JKDSDS462B5348686D5172577DSFSDF34&Credit=25000

بدنه پاسخ

{
  "return":
   {
    "status": 200,
    "message": "تایید شد"
  },
  "entries": 
  {
    "remaincredit": 25000,
    "expiredate": 0,
    "apikey": "JKDSDS462B5348686D5172577DSFSDF34",
    "fullname": "Reza Mohammadi",
    "username": "Customer",
    "pricingname": "Price",
    "smsfarsicost": "150",
    "smsenglishcost": "360",
    "calllocalcost": "37",
    "lastlogindate": 1559137140,
    "mininumallowedcredit": 100000,
    "status": "Approved",
    "pwdhashed": "8765ASFSDGF87685DFH54645634",
    "mobile": "09125258596",
    "localid": ""
  }
}

تغییر وضعیت حساب کاربری SetStatus

گاهی اوقات نیاز دارید تا حساب برخی از مشتریان خود را غیرفعال یا فعال و یا امکان ورود به سیستم را برای آنها محدود کنید . این متد برای همین عملیات طراحی شده است.

پارامتر های ورودی

نام نوع توضیحات وضعیت
ApiKey String شناسه API-Key مشتری اجباری
Status Integer وضعیت این مشتری که سه حالت دارد :
0 غیر فعال
1 فعال با امکان ورود به سیستم
2 فعال بدون امکان ورود به سیستم
اجباری

ساختار URL

http://api.kavenegar.com/v1/{API_KEY}/client/setstatus.json

پارامتر های خروجی

نام توضیحات
Username نام کاربری انتخاب شده برای این مشتری
Localid شناسه داخلی این مشتری که در پایگاه داده شما ذخیر شده است
RemainCredit اعتبار تخصیص داده شده که معال پارامتر ورودی می‌باشد
Apikey شناسه جدید (شناسه فرزند) ایجاد شده که توسط آن می‌توانید اقدام به مدیریت مشتری نمائید
Status وضعیت مشتری که معادل پارامتر ورودی می‌باشد
SMSFarsicost قیمت هر پیامک فارسی که معادل پارامتر ورودی می‌باشد
SMSEnglishcost قیمت هر پیامک انگلیسی که معادل 2.3 تعرفه فارسی می‌باشد
PricingName نام تعرفه انتخاب شده
ExpireDate تاریخ انقضاء سرویس این مشتری که به صورت خودکار تمدید می‌شود
LastLoginDate تاریخ آخرین ورود این مشتری به فرمت UnixDate
AssignedLines خطوط اختصاص داده شده که با کاراکتر ویرگول , از هم جدا میشوند
PwdHashed رمز عبور Hash شده با ساختار MD5 که می‌توانید برای لاگین از استفاده کنید
Mobile شماره موبایل این مشتری
Mininumallowedcredit حداقل میزانی که این مشتری میتواند حساب خود را شارژ کند

درخواست

http://api.kavenegar.com/v1/24631363144694172773952773FGH324234DSF123123SSDFSDFG/client/setstatus.json?apikey=JKDSDS462B5348686D5172577DSFSDF34&Status=1

بدنه پاسخ

{
  "return": 
  {
    "status": 200,
    "message": "تایید شد"
  },
  "entries":
   {
    "remaincredit": 25000,
    "expiredate": 0,
    "apikey": "JKDSDS462B5348686D5172577DSFSDF34",
    "fullname": "Reza Mohammadi",
    "username": "Customer",
    "pricingname": "Price",
    "smsfarsicost": "150",
    "smsenglishcost": "360",
    "calllocalcost": "37",
    "lastlogindate": 1559137140,
    "mininumallowedcredit": 100000,
    "status": "Approved",
    "pwdhashed": "8765ASFSDGDFH54645634KGK",
    "mobile": "09125258596",
    "localid": ""
  }
}

تغییر کلید شناسائیReNewKey

در برخی موارد مانند واضح شدن (لو رفتن ) کلید شناسائی مشتری (Child-API-KEY) و یا تغییر در برخی از ساختار های دسترسی و .. نیاز دارید تا این شناسه تغییر و دوباره توسط سیستم ایجاد شود.

ساختار URL

http://api.kavenegar.com/v1/{API_KEY}/client/renewkey.json

پارامتر های ورودی

نام نوع توضیحات وضعیت
Apikey String شناسه API-Key مشتری که مایل به تغییر آن هستید اجباری
localid String شناسه داخلی مشتری که درهنگام ساخت ارسال کرده اید و در صورتی که API-Key مشتری در درسترس شما نباشد متوانید از این پارامتر استفاده نمائید . اختیاری

پارامتر های خروجی

نام توضیحات
Username نام کاربری انتخاب شده برای این مشتری
Localid شناسه داخلی این مشتری که در پایگاه داده شما ذخیر شده است
RemainCredit اعتبار تخصیص داده شده که معال پارامتر ورودی می‌باشد
Apikey شناسه جدید (شناسه فرزند) ایجاد شده که توسط آن می‌توانید اقدام به مدیریت مشتری نمائید
Status وضعیت مشتری که معادل پارامتر ورودی می‌باشد
SMSFarsicost قیمت هر پیامک فارسی که معادل پارامتر ورودی می‌باشد
SMSEnglishcost قیمت هر پیامک انگلیسی که معادل 2.3 تعرفه فارسی می‌باشد
PricingName نام تعرفه انتخاب شده
ExpireDate تاریخ انقضاء سرویس این مشتری که به صورت خودکار تمدید می‌شود
LastLoginDate تاریخ آخرین ورود این مشتری به فرمت UnixDate
AssignedLines خطوط اختصاص داده شده که با کاراکتر ویرگول , از هم جدا میشوند
PwdHashed رمز عبور Hash شده با ساختار MD5 که می‌توانید برای لاگین از استفاده کنید
Mobile شماره موبایل این مشتری
Mininumallowedcredit حداقل میزانی که این مشتری میتواند حساب خود را شارژ کند

درخواست

http://api.kavenegar.com/v1/24631363144694172773952773FGH324234DSF123123SSDFSDFG/client/renewkey.json?apikey=JKDSDS462B5348686D5172577DSFSDF34

بدنه پاسخ

{
  "return": 
  {
    "status": 200,
    "message": "تایید شد"
  },
  "entries": 
  {
    "remaincredit": 25000,
    "expiredate": 0,
    "apikey": "SSDG65644KF64HFFD87584KFYT985987545",
    "fullname": "Reza Mohammadi",
    "username": "Customer",
    "pricingname": "Price",
    "smsfarsicost": "150",
    "smsenglishcost": "360",
    "calllocalcost": "37",
    "lastlogindate": 1559137140,
    "mininumallowedcredit": 100000,
    "status": "Approved",
    "pwdhashed": "8765ASFSDGDFsdH54645634",
    "mobile": "09125258596",
    "localid": ""
  }
} 

واکشی اطلاعات با شناسه داخلیFetchByLocalid

برای دریافت اطلاعات حساب مشتری با استفاده از Localid که در زمان ثبت نام ارسال کرده اید می‌توانید از این تابع استفاده نمائید.

ساختار URL

http://api.kavenegar.com/v1/{API_KEY}/client/fetchbylocalid.json

پارامتر های ورودی

نام نوع توضیحات وضعیت
Localid String شناسه داخلی مشتری که در پایگاه داده شما ثبت شده است که مایل به واکشی اطلاعات آن هستید اجباری

پارامتر های خروجی

نام توضیحات
Username نام کاربری انتخاب شده برای این مشتری
Localid شناسه داخلی این مشتری که در پایگاه داده شما ذخیر شده است
RemainCredit اعتبار تخصیص داده شده که معال پارامتر ورودی می‌باشد
Apikey شناسه جدید (شناسه فرزند) ایجاد شده که توسط آن می‌توانید اقدام به مدیریت مشتری نمائید
Status وضعیت مشتری که معادل پارامتر ورودی می‌باشد
SMSFarsicost قیمت هر پیامک فارسی که معادل پارامتر ورودی می‌باشد
SMSEnglishcost قیمت هر پیامک انگلیسی که معادل 2.3 تعرفه فارسی می‌باشد
PricingName نام تعرفه انتخاب شده
ExpireDate تاریخ انقضاء سرویس این مشتری که به صورت خودکار تمدید می‌شود
LastLoginDate تاریخ آخرین ورود این مشتری به فرمت UnixDate
AssignedLines خطوط اختصاص داده شده که با کاراکتر ویرگول , از هم جدا میشوند
PwdHashed رمز عبور Hash شده با ساختار MD5 که می‌توانید برای لاگین از استفاده کنید
Mobile شماره موبایل این مشتری
Mininumallowedcredit حداقل میزانی که این مشتری میتواند حساب خود را شارژ کند

درخواست

http://api.kavenegar.com/v1/24631363144694172773952773FGH324234DSF123123SSDFSDFG/client/fetchbylocalid.json?

بدنه پاسخ

{
  "return": 
  {
    "status": 200,
    "message": "تایید شد"
  },
  "entries": 
  {
    "remaincredit": 25000,
    "expiredate": 0,
    "apikey": "SSDG65644KF64HFFD87584KFYT985987545",
    "fullname": "Reza Mohammadi",
    "username": "Customer",
    "pricingname": "Price",
    "smsfarsicost": "150",
    "smsenglishcost": "360",
    "calllocalcost": "37",
    "lastlogindate": 1559137140,
    "mininumallowedcredit": 100000,
    "status": "Approved",
    "pwdhashed": "8765ASFSDGDFsdH54645634",
    "mobile": "09125258596",
    "localid": ""
  }
}

فهرست مشتریان List

با استفاده از این متد شما می توانید لیست تمامی کاربران خود را مشاهده نمائید.

ساختار URL

http://api.kavenegar.com/v1/{API_KEY}/client/list.json

پارامتر های خروجی

نام توضیحات
Username نام کاربری انتخاب شده برای این مشتری
Localid شناسه داخلی این مشتری که در پایگاه داده شما ذخیر شده است
RemainCredit اعتبار تخصیص داده شده که معال پارامتر ورودی می‌باشد
Apikey شناسه جدید (شناسه فرزند) ایجاد شده که توسط آن می‌توانید اقدام به مدیریت مشتری نمائید
Status وضعیت مشتری که معادل پارامتر ورودی می‌باشد
SMSFarsicost قیمت هر پیامک فارسی که معادل پارامتر ورودی می‌باشد
SMSEnglishcost قیمت هر پیامک انگلیسی که معادل 2.3 تعرفه فارسی می‌باشد
PricingName نام تعرفه انتخاب شده
ExpireDate تاریخ انقضاء سرویس این مشتری که به صورت خودکار تمدید می‌شود
LastLoginDate تاریخ آخرین ورود این مشتری به فرمت UnixDate
AssignedLines خطوط اختصاص داده شده که با کاراکتر ویرگول , از هم جدا میشوند
PwdHashed رمز عبور Hash شده با ساختار MD5 که می‌توانید برای لاگین از استفاده کنید
Mobile شماره موبایل این مشتری
Mininumallowedcredit حداقل میزانی که این مشتری میتواند حساب خود را شارژ کند

درخواست

http://api.kavenegar.com/v1/24631363144694172773952773FGH324234DSF123123SSDFSDFG/client/list.json?

بدنه پاسخ

{
  "return": 
  {
    "status": 200,
    "message": "تایید شد"
  },
  "entries": 
  {
    "remaincredit": 25000,
    "expiredate": 0,
    "apikey": "SSDG65644KF64HFFD87584KFYT985987545",
    "fullname": "Reza Mohammadi",
    "username": "Customer",
    "pricingname": "Price",
    "smsfarsicost": "150",
    "smsenglishcost": "360",
    "calllocalcost": "37",
    "lastlogindate": 1559137140,
    "mininumallowedcredit": 100000,
    "status": "Approved",
    "pwdhashed": "8765ASFSDGDFH54645634",
    "mobile": "09125258596",
    "localid": "10050"
  },
  {
    "remaincredit": 0,
    "expiredate": 0,
    "apikey": "SSDG65644KF64HFFD8234234247584KFYT985987545",
    "fullname": "رضا",
    "username": "Customer1",
    "pricingname": "test1",
    "smsfarsicost": "180",
    "smsenglishcost": "432",
    "calllocalcost": "45",
    "lastlogindate": 1484399580,
    "mininumallowedcredit": 500000,
    "status": "Removed",
    "pwdhashed": "8765ASFSDGDFH546456",
    "mobile": "09123821388"
  }
}

فهرست کدهای برگشتی

کد توضیحات
200 درخواست تایید شد
400 پارامترها ناقص هستند
401 حساب کاربری غیرفعال شده است
402 عملیات ناموفق بود
403 کد شناسائی ( API KEY ) یا اطلاعات ورود (نام کاربری و رمز عبور ) معتبر نمی‌باشد.
409 سرور قادر به پاسخگوئی نیست بعدا تلاش کنید
411 دریافت کننده نامعتبر است
412 ارسال کننده نامعتبر است
413 پیام خالی است و یا طول پیام بیش از حد مجاز می‌باشد. لاتین 612 ﻛﺎراﻛﺘﺮ و ﻓﺎرﺳﻲ 268 ﻛﺎراﻛﺘﺮ
414 تعداد رکورد ها بیشتر از حد مجاز است . در هر فراخوانی حداکثر 200 رکورد .
417 تاریخ معتبر نمی‌باشد. مقدار 0 به معنای زمانی فعلی است و در غیر اینصورت فرمتUNIXTIME
418 اعتبار حساب شما کافی نیست. لطفا برای شارژ حساب اقدام نمائید.
419 طول آرایه متن و گیرنده ها و فرستنده ها هم اندازه نیست .
502 نام کاربری انتخاب شده تکراری می‌باشد.
503 شناسه داخلی انتخاب شده تکراری است (localid)
504 تعرفه ارسال پیامک ارزان تر از تعرفه والد می‌باشد.
505 سرویس والد منقضی شده است.(در صورتی مدت سرویس ویژه شما به اتمام رسیده باشد با این خطا روبرو خواهید شد)
506 تغییر تعرفه در صورتی مانده اعتبار کمتر از 1000 ریال باشد امکان پذیر است.
507 شماره موبایل انتخاب شده تکراری است
601 کلید تعیین شده در ساختار پیام خودکار تکراری است
602 نام الگوی اعتبار سنجی تکراری است
603 امکان تعریف منشی پیامکی بروی این خط برای شما امکان پذیر نیست