خانه / جاذبه های گردشگری / جاذبه های تاریخی / اطلاعاتی درباره طاق کیومرث

اطلاعاتی درباره طاق کیومرث

که قدمت آن به دوره ساسانیان برمیگردد گویا این قصر را پسر اسفندیار ساخته و به کیومرث شهرت یافته است چون معماری هایی که در این بنا بکاررفته مشابه کارهایی است که از سلاطین یا بزرگان ساسانی در مناطق دیگر باقی مانده از جمله:کاخ بهران در شمال شهر داراب و کاخ ساسانیان در منطقه سروستان همچنین از کاخ های مهم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن و ﻣﻌﻤﺎری آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻤﺎری ﻃﺎق دﯾﺴﯽ و دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ . ﮐﻪ در آن از ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻞ و ﮔﭻ و ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و در اﯾﻦ ﮐﺎخ ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﺳﺎده ای ﺑﮑﺎر ﺑﺮده اﻧﺪ . ﮐﻪ هنر اواﯾﻞ دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺮوزآﺑﺎد ، ﺳﺮوﺳﺘﺎن و ﺑﻮشهر ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ .

طاق کیومرث

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

رفتن به بالا